Provoz

 

 

Režim dne 8 - 17hod

 

8.00 – 8.45

Příchod dětí, komunikace s rodiči, volné hry

 

8.45 – 9.15

Ranní kruh, ranní cvičení, osobní hygiena

Začátek povinného předškolního vzdělávání

9.15 – 9.40

Dopolední svačina, osobní hygiena

 

10.00 – 11.30

Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu s SVP, individuální práce s dětmi SVP. Osobní hygiena, pobyt venku.

 

11. 30 – 12.30

Oběd, osobní hygiena

 

12.30

Odchod dětí po obědě

Konec povinného předškolního vzdělávání

12.30 – 14.30

Odpolední odpočinek, četba pohádky, individuální práce s dětmi

 

14.30 – 15.00

Odpolední svačina

 

15.00 – 17.00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity až do odchodu dětí z MŠ, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě a terase mateřské školy.

Zájmové činnosti dle rozvrhu

 

17.00

Ukončení provozu

 

 

Stanovený základní časový rámec může být pozměněn dle věku dětí a v případě, že to vyplývá ze ŠVP a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Je flexibilní a přizpůsobuje se věku dětí. 


Provoz Mateřské školy probíhá ve všední dny od pondělí do pátku vyjma Státem uznaných svátků a dnů stanovených ředitelkou školy. 

Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Děti mají možnost účastnit se společných činností v různě velkých skupinách, ale také uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se.Režim dne je přizpůsobován ročnímu období, aktuálnímu dění ve třídě s ohledem na konkrétní potřeby dětí.  

  • Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, mají možnost pracovat svým tempem
  • Snažíme se o vyváženost spontánních a řízených činností v denním programu