YMCA MŠ

školka2

Rozvíjíme dítě ve třech oblastech, v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Podporujeme celkový pohybový rozvoj dítěte v duchu nejlepších tradic YMCA, kde tělesný rozvoj je jedním ze tří stran trojúhelníku.

 

Přijímáme děti pro šk. rok 2018/2019


 

DOMLUVTE SI ZKUŠEBNÍ NÁVŠTĚVU: 

  Email: info@skolkaymca.cz

  Tel: 777 265 332, ředitelka školy

 


 

Kde nás najdete?

Palác YMCA

Na Poříčí 12

Praha 1

MAPA

 

O nás

Jsme mateřská škola pro současné děti. Nabízíme ucelený vzdělávací program ve kterém si každé dítě, s ohledem na věk, dovednosti a zázemí dokáže najít své místo ve skupině a rozvíjet se vlastním tempem, s podporou laskavých a důsledných pedagogů. 

 

Filozofie školy se zakládá na principech YMCA , Kampalské principy 1973:

  • Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a porozumění.
  • V YMCA a celé společnosti podporovat a prosazovat čestnost, opravdovost a tvořivost.
  • Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, které dokumentují rozmanitost a hloubku křesťanské zkušenosti. o pracovat pro rozvoj celého člověka.
  • Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny.

                                                                                                


S touto filosofií se snažíme naplňovat cíle RVP PV, podle kterého naše škola vypracovala Školní vzdělávací program Cesta za poznáním.

Tyto zásady v České republice pomáhaly a pomáhají rozvíjet elity našeho národa. Jednalo o našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka a jeho dcery Alice, nebo také otce našeho polistopadového prezidenta Václava Havla www.ymca.cz/info-o-ymca/historie/. YMCA principy spočívají v posilování a rozvíjení těla, ducha a mysli, jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku. Plně si uvědomujeme, že prožitky dětí od narození do období adolescence tvoří základy pro jejich budoucí život, sílu a charakter osobnosti.

(viz www.ymca.cz)